FI _ EN
Suomalaisten yliopistojen UCNDrone-verkosto järjestää touko-kesäkuussa 2022 julkisen seminaarin raportoidakseen tutkimuksen tulokset.

Ensisijainen vaikuttaja on miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien (UAS/Drone) yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyöverkosto, UCNDrone

Projektikumppanit:

  • Oulun yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • Turun yliopisto
  • Centria-ammattikorkeakoulu Oy
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
  • Metropolia ammattikorkeakoulu
  • Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Turun ammattikorkeakoulu
  • Oulun ammattikorkeakoulu Oy

... ja muut suomalaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat tervetulleita liittymään verkostoon

Avustuksella luodaan kymmenen korkeakoulun verkostomainen toimintamalli, jolla vahvistetaan miehittämättömiin ilmaalusjärjestelmin liittyvää koulutusta ja tutkimusta ja vastataan yhteiskunnan ja työelämän muutoksiin elinkeinoelämää kuunnellen. Verkostossa kehitettävät ratkaisut ja koulutus liittyvät keskeisesti nouseviin teknologioihin, yhteiskunnan muutokseen ja vihreään teknologiaan. Korkeakoulu osallistuvat hankkeeseen omien strategisten painopisteidensä mukaisesti ja aidon monialaisesti.

Rahoittaja: Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö

Kokonaisbudjetti: 823 116 EUR

Kesto on kaksi vuotta: 2021-2023

Koordinaattori:

Vadim Kramar

vadim.kramar@oamk.fi

Linkedin: fi.linkedin.com/in/sciagent

Lisätietoja UCNDrone projektista